Taler fra Nytt Liv Nettverket

Nytt Liv Nettverket er en pinse-karismatisk trosmenighet, vi har derfor stort fokus på forkynnelsen av Guds ord. Den rettferdige skal leve av tro, og troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi ord. Vi vil derfor frimodig tale ut og spre forkynnelsen og undervisningen så langt som mulig.

Alle taller og all undervisning som legges ut her er til gratis nedlastning.

Videoarkivet:

Her finner du en side med videoer fra enkelte av våre møter.

Taleseriearkivet: 

Her finner du undervisnings- og taleserier

Talearkivene:

Her finner du taler fra de forskjellige årene fra alle våre menigheter.