Nå er det Guds tid for Europa!

En opportun tid for menighetsplanting i Europa!

Gud har både talt til oss om, og gitt oss flere sterke profetiske bekreftelser på, at han vil bruke oss både i Norge og Europa for å tenne vekkelsens ild og for å plante mange nye menigheter. 


Under sommeren 2023 talte Den Hellige Ånd veldig klart til meg om et antall nye menigheter, som Gud vil at vi skal plante i Europa. Det første som da kom opp i meg var: Hvordan skal det gå til? Da sa Den Hellige Ånd, du skal starte en bibelskole og en kirkeplanterskole. Hvor du skal trene mange nye tjenestegaver og kirkeplantere. 


Vi ønsker å gå i lydighet på det som Gud kaller oss til. Om du kjenner på et kall til å bli en kirkeplanter eller en lyst till å være med i pionerarbeid, da er denne skolen for deg! 


Jeg håper at du vil være en av dem som skal få bety en forandring for byer og land i Europa! Og at du vil sette av et år til å bli grunnfestet,  utrustet og trent for det som ligger foran deg! 


Gud velsigne deg!

Vennlig hilsen 

Arild Teikari

Grunnlegger av Nytt Liv Nettverket

Vårt oppdrag:

Utruste og trene nye kirkeplantere

Nytt Liv Kirkepanterskole er ikke en vanlig bibelskole, hvor hovedfokuset ofte vil ligge på undervisning fra Guds ord. På Kirkeplanterskolen vil du også få undervisning fra Guds ord, men hovedfokuset ligger på at du skal få lære gjennom å fungere i et apostolisk team. Hva er et apostolisk team lurer du kanskje på. Det er et team ledet av en erfaren apostel, som fungerer i en aktiv kirkeplanting. I det teamet vil de som går på Kirkeplanterskolen få først observere, lære, prøve under veiledning, komme inn i funksjonen og deretter fungere selv. 


De første tre månedene av skoleåret vil være i Nytt Liv Sandnes, med undervisning fra erfarne kirkeplantere. De neste sju månedene av skoleåret vil være ute i teamet i Europa. 

Våre lærere:

Nedenfor finner du de lokale lærerne ved Nytt Liv Kirkeplanterskole i Sandnes.

Utover disse vil vi ha flere både internasjonale og nasjonale tjenestegaver på besøk som gjestelærere.  

Kirkeplanterskolen:

Hovedemner du vil bli undervist i under de tre første månedene:

Kallet


Oppdraget fra Himmelen


Åndens Liv


Nådegavene


Jesus Kristi eksempel


Det Gud Fader gjør


Den Hellige Ånds ledelse


Visjonen


Hvordan legge fundamentet


C

Det profetiske ordet


Profeten og apostelen


Misjon og evangelisasjon


Lovsang og tilbedelse


Åndelig krigføring


Bønn 


Menigheten


Guds Ekklesia


Tro som overvinner verden

Det kristne livet


Ta opp ditt kors


Et seirende liv


Økonomi


Å leve i tro


Helbred de syke


Den femfoldige menighet


Srategien for din by


Utfrielsens tjeneste

Alle disse emnene er overordnede emner som er igjen delt opp i mange mindre emner. Avhengig av størrelsen på emnet vil det være temaet for en eller flere dager på Kirkeplanterskolen.

HVORDAN EN DAG ER PÅNYTT LIV KIRKEPLANTERSKOLE

UNDER DEN INTENSIVE UNDERVISNINGEN I SANDNES


Kl. 08.00 til 09.00 Lovsang og bønn

Kl. 09.10 til 10.00 Første sesjon 

Kl. 10.10 til 11.00 Andre sesjon

Kl. 11.00 til 11.30 Lunsj

Kl. 11.30 til 12.20 Tredje sesjon

Kl. 12.30 til 13.20 Fjerde sesjon

Kl. 13.20 til 13.30 Avsluttende bønn og betjening


Pluss praksis i gateevangelisering, husmøter og menighetsbygging på helg og kveldstid

Kirkeplanterskolen

Fukusområdene under opplæringen i teamet i Europa

Kirkeplanting med alt det som det innebærer:


Teamtiden i Europa vil da være å praktisere det som en er blitt opplært i fra tiden i Sandnes. Så er en selvfølgelig ikke ferdig utlært på tre måneder, men som Hebreerbrevet sier; at ved bruk skal vi trene opp sansene til å skille ... Dette å være i funksjon er den beste opplæring som en kan få.


Her vil en da måtte søke Den Hellige Ånds ledelse for å få strategiene som gir gjennombrudd, og forkynne evangeliet på gaten, i hjemmene og på offentlige møter. Deretter må en følge opp de som kommer til tro, og sammen med dem bygge en lokal menighet. Alt med hjelp og veiledning av de erfarne tjenestegavene i Nytt Liv Nettverket. 

Økonomiske betingelser med å gå på Kirkeplanterskolen


Under opplæringen i Sandnes

For undervisning, sted å bo samt mat.

Kr. 34 000,-

I tillegg må en beregne noe i transport og ellers noe til lommepenger.


Under teamtiden i utlandet

For reise tur/retur ca. Kr. 4000 (avhengig av reisemål)

Bokostnad, mat og teamkostnad kr 10 000 pr. måned.

Totale kostnader under teamtiden er da ca. 74 000,- 

Lokal transport og lommepenger kommer i tillegg. Oppfordring til å skaffe egne sponsorer

Som for Ungdom i oppdrag, så kan en ikke søke Statens lånekasse om støtte til Kirkeplanterskolen,

vi oppfordrer den enkelte elev til å skaffe seg personlige sponsorer for å dekke de løpende kostnadene under 

både opplæringen i Sandnes og teamtiden i utlandet. 

Påmeldingsskjema

Nytt Liv Kirkeplanterskole

Ved å sende inn skjemaet er din påmelding bindende. 

Men påmeldingen er ikke fullført før påmeldingsgebyret på kr. 1 500,- er innbetalt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fullfør påmeldingen:


Påmeldingen er kun fullført ved betaling av påmeldingsgebyret på

kr. 1 500,- til konto: 3207 42 58599