Nytt Liv Høst-konferanse


ProgramLørdag 23.9.17

Kl.10.00 Åpningsmøte med Jørn Strand

Kl 13.00 Ettermiddagsmøte med Erik Fikstvedt og Anders Sørensen

Bønn for syke og evangelisering på gata etter ettermiddagsmøtet

Kl 19.00 Kveldsmøte med Jørn Strand


Søndag 24.9.17

Kl 11.00 Formiddagsmøte med Arild Teikari

Kl 16.00 Ettermiddagsmøte med Tore Haugen

Kl 19.00 Kveldsmøte med Jørn Strand


Alle forkynnerne og Nytt Liv Nettverkets forkynnere blir med i

betjeningen under alle møtene.

Nedenfor finner du filmer fra de fleste av konferansens møter:


Talere:

Jørn Strand

Årets hovedtaler er evangelisten Jørn Strand. Han brenner for å nå ut til ufrelste mennesker med evangeliet. Dette gjør han ved blandt annet å arrangere gatemøter med Himmelekspressen, holde teltmøte- kampanjer, eller ved vekkelsesmøter i  lokale menigheter.Jørn Strand var i ti år en tungt belastet rusmisbruker, men ble fullstendig løst og fri etter et kraftig møte med Gud.


Erik Fikstvedt

Erik er en relativt ung evangelist og forkynner, som har fått et herlig gjennombrudd i å be for syke på gata oppe i Froland.

Tore Haugen

Tore er en herlig evangelist, som brenner etter å se de ufrelste, frelst. Han var en av initiativtakerne til Kick-starten med Torben Søndergaard i Sandnes. Han er aktiv i å be for syke og å evangelisere på gata.

Arild Teikari

Arild er hovedpastor og grunnlegger av Nytt Liv Nettverket. Han har lang erfaring som forkynner og menighetsplanter. Hans forkynnelse har et sterkt profetisk tilsnitt.Anders Sørenssen

Anders er leder for TLR Egersund. Han har i mange år virket som evangelist, men har den siste tiden opplevd en herlig fornyelse i tjenesten. Han har opplevd et herlig gjennombrudd i å formidle utfrielse i Guds kraft..