...og noe falt i god jord

og ga frukt: noe hundre foll, noe seksti og noe tretti.

(Matt. 13,8)

Nytt Liv Bibelsenter

Nytt Liv Bibelsenter er et fellestiltak for alle de forskjellige Nytt Liv Kirkene. Det er et utrustningssenter, et ledertreningssenter, en konferanse- og seminararrangør for hele Nytt Liv Nettverket, og en utskytningsrampe for nye tjenester og team inn i kirkeplanting, evangelisasjon og misjon.

Vårt oppdrag:

Undervise i Ordet

Seminarer og bibelskole


Vi er kalt til å "lære dem alt det jeg har befalt dere". Vi vil derfor forkynne alt Guds råd, og undervise Ordet, slik at vi alle blir grunnfestes og rotfestet.Vi kjenner derfor et kall til å på sikt etablere en bibelskole, utover det å ha frittstående seminar.

Istandsette til tjeneste

Ledertrening og tjenestefostring


En av våre viktigste oppgaver er å trene andre til tjeneste. Undervise dem, fostre dem, veilede dem og hjelpe dem inn i det som Gud har for dem.

Spre bøker og taleserier

Drive forlag


Vi tror på å spre all den undervisningen og den åpenbaringen som vi har fått til så mange som mulig. Derfor vil vi fortsette å skrive og utgi bøker, og gjøre all vår undervisning tilgjengelig på mp3.

Bygge og sende ut team

Misjon og kirkeplanting


Vi tror på å sende ut team til både misjon i utlandet og kirkeplanting i Norge. I et team vil de forskjellige tjenestene kunne utfylle hverandre og sammen kunne skape et herlig gjennombrudd for Guds rike.

Nytt Liv Bibelsenters oppdrag:

... Ved Ordet og Ånden skal mennesker gjenopprettes, disippelgjøres og settes i stand til å leve i den seieren Jesus Kristus har gitt oss.

Menigheten skal være et senter for vekkelse, evangelisering og misjon, gjennom istandsettelse, utrusting og utsendelse....Utdrag fra Nytt Liv Nettverkets visjon