Nytt Liv Bibelsenters oppdrag:


... Ved Ordet og Ånden skal mennesker gjenopprettes, disippelgjøres og settes i stand til å leve i den seieren Jesus Kristus har gitt oss.

Menigheten skal være et senter for vekkelse, evangelisering og misjon, gjennom istandsettelse, utrusting og utsendelse....Utdrag fra Nytt Liv Nettverkets visjon

Vår drøm og visjon med kveldsbibelskolen:


Vi tror bibelskolen vil være med å grunnfeste deg i Guds ord, styrke din tro og fornye din relasjon med Jesus, Guds levende Sønn.


Den rettferdige skal leve av tro og troen kommer av forkynnelsen. Vi vil derfor bestrebe oss på å forkynne alt Guds tros ord, samtidig som vi vil dekke et bredt spekter av emner og tema.


Vi tror at Gud er i ferd med å reise opp en ny standard innen sin menighet. Derfor vil vi fokusere på det vi opplever at Den Hellige Ånd betoner som viktige sider av denne nye standarden.


Kveldsbibelskolen:


Kveldsbibelskolen startet tirsdag 29.1.19  i Nytt Liv Sandnes og vi har hatt våre første to semester der, og vi har hatt et semester på Jørpeland, med gode tilbakemeldinger. Denne våren fortsetter vi med semester 3 i Sandens, samtidig som vi også fortsetter med semester 2 på kveldsbibelskolen på Jørpeland.

Hver tirsdag med untak av skolenes vinter- og påskeferie vil vi ha undervisning fra kl. 20.00 til kl. 21.30 i Nytt Liv Sandnes og hver onsdag fra kl. 19.00 til kl. 20.30 i Nytt Liv Jørpeland. Undervisningen vil da være delt opp i to sesjoner på 40 minutt med en 10 minutters pauses i mellom.


Vi har delt inn hvert semester i noen sentrale temaer. Disse temaene vil da bestå av ett eller flere emner innen det samme temaet. Vi har her lagt vinn på å finne temaer og emner som er viktige og sentrale i det å bli en grunnfestet kristen. Samtidig er dette temaer som det er betydningsfult å igjen løfte opp og undervise om, ettersom dette er sannheter som stadig er under angrep av fienden, liberal teologi og som ofte blir tonet ned i "seeker sensitive" menigheter.


Vi har ellers lagt opp til at kveldsbibelskolen skal gå over 4 semester over 2 år. Dette for å kunne gi en større dybde og bredde i undervisningen.


Sted:

Nytt Liv Sandnes:

Sletteveien 4, 4329 Sandnes (Sandnes Baptistkirke)


Nytt Liv Jørpeland

Sagholmen 4, 4100 Jørpeland (Jørpeland Brug)


Oversikt over temaer og emner


Forkynne alt Guds tros ord, er noe som vi i Nytt Liv Bibelsenter opplever som veldig viktig. Vi har derfor satt sammen et bredt og dypt utvalg av temaer og emner som vi ønsker å undervise på kveldsbibelskolen.


Klikk her for oversikten

De faste lærerne ved kveldsbibelskolen


Vi er glade for å kunne presentere de faste lærerne ved kveldsbibelskolen. De er alle erfarne og trosfylte. Vi har lagt vind på å ha et vidt spekter av tjenestegaver blant lærerne.


Klikk her for presentasjonen av de faste lærerne

Priser og påmelding


Vi har lagt opp til litt forskjellige prisalternativer. Klikk deg videre til informasjonssiden om priser og påmelding.


Klikk her for priser og hvordan melde seg på