Nytt Liv Jørpeland

Profetisk bønnehelg i

Nytt Liv Jørpeland


19. -20. august 2017


Vi starter opp høsten med en profetisk bønnehelg for Jørpeland og Strandalandet. Vi opplever det som viktig å gjøre en jobb i bønn, for å pløye og berede grunnen for Guds ord.


Vi har fått med oss flere herlige forkynnerer til helgen, som alle flyter sterkt i det profetiske og det apostoliske. Vi har derfor stor forventning til hva Den Hellige Ånd vil gjøre blant oss under helgen.


Kom å bli med og be igjennom det som ligger på Guds hjerte for Jørpeland og Strandalandet!

Program for Nytt Liv Jørpeland


Våren 2018

5.2.18    Huskirke, Arild Teikari taler

19.2.18  Huskirke, Rolf Aarstad taler

5.3.18    Huskirke, Terje Strøm taler

19.3.18  Huskirke, Arild Teikari taler

16.4.18  Huskirke, Arild Teikari taler

30.4.18  Huskirke, Sturla Sævereide taler

14.5.18  Huskirke, Arild Teikari taler

28.5.18  Huskirke, Mathew Maiyo taler

11.6.18  Huskirke, Sturla Sævereide taler
Bli med å få høsten i hus!


Høsten er sannelig stor, men arbeiderne få, be derfor høstens Herre om å drive ut arbeidere til Sin høst. (Matt. 9,37-38)


Sier ikke dere: Det er ennå fire måneder før høsten kommer? Se, Jeg sier dere, løft øynene og se på markene! De er allerede hvite til høsten!

(Joh. 4,35)


Jesus har kalt oss å gå ut å forkynne evangeliget, helbrede de syke, kaste ut demoner, sette fanger i frihet og gjøre desipler.

Kom og bli med oss å gjøre dette på Jørpeland!

Ta kontakt:


Arild Teikari og Kristin E. Teikari

Hovedpastorpar Nytt Liv Nettverket

tlf 981 26 111


David L. Midttun og Kristin F. Midttun

Ledere for Nytt Liv Jørpeland

tlf 404 72 282 eller 401 06 493