Nytt Liv Butikken

Bøker og E-bøker


Noe som Den Hellige Ånd har lagt tungt ned på Arild Teikari er å skrive bøker. Til nå har det blitt tre, men flere er på vei. Disse er da om budskap som Arild opplever at Den Hellige Ånd inpirerer og kaller han til å skrive om. Vi vil i tillegg til Arilds bøker gi ut fremtidige bøker fra andre tjenestegaver i nettverket.


Vi har valgt å legge ut alle bøkene i både papirutgave og i E-bok format. E-bøkene har vi gjort gratis tilgjengelig for alle som vil laste dem ned. De er i pdf-format. For ingenting har vi fått det, og for ingenting skal vi gi det videre. Det er viktigere at det budskapet som Den Hellige Ånd har lagt på oss blir spredt ut, enn at vi skal tjene noen kroner på E-bøkene. Skulle du derimot ønske bøkene i papirformat koster disse noe å få trykket, slik at vi må ta oss betalt for dem.

Det Profetiske

Boken ble født under en 20 minutters lang kjøretur, hvor Den Hellige Ånd tale om behovet for en modning innen det profetiske i Guds menighet.


Boken gir en sunn og bibelsk forankret undervisning om de ulike sidene ved den profetiske tjenesten, hvordan en kan fungere i det profetikse, hvilke fallgruver en må unngå, hvordan de forskjellige profetiske åpenbaringene er, hva en profetisk menighet er og mye, mye mer.

Den Hellige Veien

Denne boken ble født fram i en veldig tøff periode i Arilds liv. Alt han hadde bygget opp, raste i løpet av en måned. Der på bunnen talte Den Hellige Ånd dette budskapet om Den Hellige Veien. Budskapet snudde opp ned på hans liv, og Gud begynte å bygge opp igjen alt som var rast ned.


Boken gir praktisk veiledning for din vandring inn i fylden av det som Gud har for deg. 

En Ny Standard

Dette er den nest nyeste boken til Arild Teikari. Den er om et profetisk budskap, som Den Hellige Ånd ga til kristenheten i Norge. Arild har kjent seg ledet til å sende denne boken til alle pastorer for pinse-, tros- og karismatiske menigheter i Norge.


Den Hellige Ånd vil reise opp en ny standard, som motsvar på fiendens flod av angrep. Les budskapet, og bli en del av det som Gud vil gjøre i blant oss.

Hør Vaktmannens Rop

Hør Vaktmannens Rop er mer en profetisk bok enn bare en gjennomgang av et eskatologisk system. Selv om du vil finne mye læremessig undervisning om endetiden, er det først og fremst budskapet som Den Hellige Ånd har lagt på Arild med en veldig tyngde, som han ønsker å dele med deg.


Boken er et resultat av en konkret tiltale fra Den Hellige Ånd om å dele budskapet om to paralelle strømmer i Guds menighet, for å forberede menigheten for det som ligger foran. 

Undervisning på MP3


Her vil vi gjøre all den undervisning som vi samler til undervisningsserier eller opptak fra konferanser og seminarer tilgjengelig for nedlasting.

Det uttalte profetiske ordet - mp3

Opptak fra deltidsbibelskolen i Pinsemenigheten Betel, Hommersåk. Arild Teikari underviser om betydningen av det uttalte profetiske ordet.