Taleserier fra Nytt Liv Nettverket

Scroll nedover siden for å finne de forskjellige tilgjengelige taleseriene.

Den Herliggjorte Menigheten


Jesus kommer tilbake for å hente en brud som har gjort seg rede, som er uten flekk eller lyte, men kledd i renhet, hellighet, herlighet og styrke.


Jesus sa at han ville bygge sin menighet, og dødsrikets porter skulle aldri få makt over den. Hvilket bilde hadde Jesus i tankene når han snakket om sin menighet?


Undervisningen ser på det fulle potensialet til Guds menighet. Veien inn i det potensialet, og hva den enkeltes rolle er for at den lokale menigheten skal kunne reise seg i Guds stråleglans.


Undervisningen er fra disippelskolen i Nytt Liv Suldal, den 16.6.18.


Menighetens identitet, natur og funksjon


Jesus sa at han vil bygge sin menighet, og at dødsrikets proter aldri skulle få makt over den.


I denne serien i tre deler, underviser Sturla Sævereide kraftfult om menighetens identitet som Kristi brud, om dens natur som et legeme som har mange lemmer, og om dens mange funksjoner.


La ditt bilde av menigheten bli fornyet og opplivet gjennom denne grundige undervisningen. Få fornyet tro og begeistring for din lokale menighet og det som du får ha privilegiet av å være et medlem av.

Menighet ta din plass av autoritet!


Jesus sa at han ville bygge sin menighet og at dødsriketsporter aldri skulle få makt over den. Han ga også sin menighet autoriteten til å løse og til å binde. Videre sier Paulus i brevet til Romerne at vi er satt til å råde og å regjere med Kristus.


Her finnes det mye som vi som Guds menighet enda ikke har kommet inn i fylden av. Vi trenger derfor å få undervisning om vår autoritet og vår posisjon i Kristus, slik at vi kan tale inn i omstendigheter og se de endre seg. Skal vi bli den seierrike menigheten som Gud har kalt oss til å være må vi lære oss hvilke våpen vi har fått og begynne å bruke dem.


Undervisningen i denne taleserien vil kunne gi et grundig bibelsk ståsted for deg og din menighet, og gi deg tro for å være en som påvirker samfunnet og ikke en som lar seg påvirke av det.

Det uttalte profetiske ordet


Hva skjer når en profet taler ut et sant og ekte profetisk ord fra Himmelen? Vi trenger å se kraften i det uttalte profetiske ordet. Her får vi en grundig undervisning i hva det profetiske ordet gjør, og hvordan vi skal ta imot et profetisk ord.


Undervisningen er fra deltidsbibelskolen i pinsemenigheten Betel, Hommersåk.