Nytt Liv Høst-konferanse 2019


Bryt nytt land!

25. til 28. oktober 2019

Nytt Liv Nettverket er glade for å kunne invitere deg til årets Høst-konferanse fredag 25. til mandag 28. oktober. Det blir en fullstappet helg med spennende besøk, hvor vi tror at Gud vil inspirere deg til å bryte nytt land i ditt liv. Samtidig som han vil utruste deg for det nye som Gud vil gjøre i vår region. Vi tror at Gud er i ferd med å bryte nytt land i Rogaland og i Norge! La oss bli med på det som Gud gjør i denne tiden!

Rune Borgsø

Rune er ansvarlig for Livets Ords arbeid i Europa, hvor han følger opp alle de forskjellige Livets Ord menighetene i hele Europa. Han er utover dette også en av pastorene i Livets Ord Uppsala og en herlig forkynner.

Mattias Lekardal

Mattias er en erfaren profet fra Svergie. Han har i mange år betjent menigheter i hele Skandinavia med sin profetiske tjeneste. 


Mathew Maiyo

Mathew er leder for og overseeren for Jesus Army Evangelistic Ministry i Kenya, som består av ca 50 menigheter. Han har utover dette fått lagt Norge på sitt hjerte av Gud på en veldig sterk måte. Han har da gjennom flere år reist til Norge for å be for landet vårt og inspirere til bønn.


Program for konferansen:

Fredag 25.10.19

Kl. 19.00 Åpningsmøte med Tom Stigson

Lørdag 26.10.19

Kl. 11.00 Formiddagsmøte med Tom Stigson

Kl. 14.00 Ettermiddagsmøte med Irma Weerstand

Kl. 19.00 Kveldsmøte med Mattias Lekardal

Søndag 27.10.19

Kl. 16.00 Ettermiddagsmøte med Arild Teikari

Kl. 19.00 Kveldsmøte med Mathew Maiyo

Mandag 28.10.19

Kl. 19.00 Kveldsmøte med Rune Borgsø

Tom Stigson

Tom er en herlig ung forkynner fra Livets Ord i Uppsala. Han har fått oppleve hvordan Gud sterkt har brukt han til helbredelser og til menneskers frelse. Han er en veldig inspirerende forkynner!


Arild Teikari

Arild er hovedpastor og grunnlegger av Nytt Liv Nettverket, og den lokale pastoren i Nytt Liv Sandnes. Arild har ofte et sterkt profetisk tilsnitt i sin forkynnelse, og har fått skrive flere bøker. 


Irma Weerstand

Irma er pastor sammen med sin mann Alwin i Nytt Liv Suldal. Irma flyter sterkt i Den Hellige Ånds salvelse og er en inspirerende forkynner.