Høstseminar 2019 


Endetiden og Jesu komme

Høstseminar 2019 med pastor Arild Teikari.
Årets tema for seminaret var: Endetiden og Jesu komme.

Budskapet om Jesu andre komme og endetiden blir mer og mer aktuelt, og samtidig er det færre og færre som forkynner dette budskapet. Jesus sier at vi skal kjenne tiden og stå rede; da er det viktig å kjenne hva Guds ord sier om de dagene som ligger foran oss.

Vi lever i en verden som ligner stadig mer på den verden som Jesus beskrev skulle være i endetiden. Dermed er ikke lenger budskapet om de siste tider noe som kun er for spesielt interesserte, men for alt Guds folk. Kom derfor og ta del i undervisningen.

Arild har opplevd hvordan Den Hellige Ånd har lagt dette budskapet på han med tyngde, og opplevde at det er viktig å løfte opp dette under årets seminar.


Klikk på bildene for de forskjellige undervisningsseksjonene for å høre på Mp3-filen.

Mp3-filer fra seminaret: