I Nytt Liv Sandnes (lokalene til Sandnes Baptistmenighet, Sletteveien 4, 4328 Sandnes)


Kom og bli med å søke Gud innfor 2019. Få del i de profetiske ordene som vil komme gjennom de profetiske tjenestene Jesus har gitt oss,

og bli med å be gjennom det som ligger på Guds hjerte innfor det nye året.

Profetisk retning for 2019

Vi tror at Gud har nøkler, veiledning og retning for oss for det nye året. Vi vil derfor søke Den Hellige Ånds ledelse innfor 2019.

Profetiske løfter for 2019

I Jesus Kristus har vi fått "JA" på alle Guds løfter, men det finnes løfter for spesifikke tider. Vi vil høre hva Den Hellige Ånd sier er løftene for 2019.

Profetisk bønn for 2019

Vi vil knytte vår tro til de profetiske ordene og løftene vi får, og vi vil være med på å føde fram løftene i bønn.

Tjenester som vil betjene i møtene:

Christer Linebäck

Livets Ord Uppsala

Terje Strøm

Nytt Liv Sandnes

Irma og Alwin Weerstand

Nytt Liv Suldal

Berit Hovstad

Nytt Liv Sunnhordaland

Arild Teikari

Nytt Liv Nettverket

Program:


Fredag 25.1.19


Kl. 19.00 Profetisk møte

Alwin og Irma Weerstand


Lørdag 26.1.19


Kl. 10.00 Profetisk møte

Terje Strøm


Kl. 13.00 Profetisk møte

Berit Hovstad


Kl. 19.00 Profetisk møte

Christer Linebäck


Søndag 27.1.19


Kl. 16.00 Profetisk møte

Arild Teikari


Kl. 19.00 Profetisk møte

Christer Linebäck