Høstseminar 2019

Endetiden og Jesu komme

Velkommen til Høstseminar med pastor Arild Teikari!
Årets tema for seminaret er: Endetiden og Jesu komme.

Budskapet om Jesu andre komme og endetiden blir mer og mer aktuelt, og samtidig er det færre og færre som forkynner dette budskapet. Jesus sier at vi skal kjenne tiden og stå rede; da er det viktig å kjenne hva Guds ord sier om de dagene som ligger foran oss.

Vi lever i en verden som ligner stadig mer på den verden som Jesus beskrev skulle være i endetiden. Dermed er ikke lenger budskapet om de siste tider noe som kun er for spesielt interesserte, men for alt Guds folk. Kom derfor og ta del i undervisningen.

Arild har opplevd hvordan Den Hellige Ånd har lagt dette budskapet på han med tyngde, og opplever at det er viktig å løfte opp dette nå.