Festmøter i Nytt Liv Nettverket

Festmøte en gang i måneden


Vi ønsker å invitere til festmøte for hele Nytt Liv Nettverket en gang i måneden. Her vil vi komme sammen alle husmenighetene og menighetene i nettverket. Vi samles da i lokalet til Nytt Liv Sandnes, som er senteret i Nytt Liv Nettverket.


Under festmøtene vil hele nettverket få retningsgivende forkynnelse, bli inspirert og få lovprise Gud som én menighet.


Samtidig får vi treffes gjevnlig, knytte kontakter med hverandre, lære hverandre å kjenne og dele hverandres bønneemner og takkeemner.


Festmøtene vil også hjelpe de forskjellige husmenighetene og menighetene til å løfte blikket fra kun det som den bestemte menigheten står i, og i stede se hele den regionen som Gud har kalt oss til å betjene. Dermed kan vi mer effektivt stå med i bønn, og hjelpe med arbeidet hvor det trengs.

Festmøter våren 2018:

Mandag 21.5.18,

2. pinsedag, kl 17.00


Arild Teikari taler

Vi feirer Herrens nattverd i møtet

Søndag 17.6.18,

Kl 17.00

Sturla Sævereide taler

Vi feirer Herrens nattverd i møtet