Gjestelærere


Vi kommer hvert semester å få inn to eller tre gjestelærere fra menigheter som vi står i en relasjon til.

Vi vil da legge vekt på å hente forkynnere som forkynner tro, og som er salvet. Vi vil da legge opptil at de får emner hvor de over tid har vist at de har god frukt og hvor de i særlig grad har åpenbaringskunnskap.

Vårens gjestelærere var:

Vi vil under våren få gjestelærere fra Livets Ord i Uppsala samt:

Frank Gunnar Håvik - pastor i Nytt LIv Sunnhordaland

Raimond Urne - pastor i Sentermenigheten i Asker


Høstens gjestelære vil alle bli fra Livets Ord i Uppsala

Faste lærere


Vi er glade for å kunne presentere et lærerkolegie ved kveldsbibelskolen, som er bredt sammensatt av flere forskjellige tjenestegaver. Alle lærerne har lang erfaring fra menighetsarbeid og fra ulike lederansvar. 

Arild Teikari


Arild er hovedpastor for Nytt Liv Nettverket, som Nytt Liv Bibelsenter er en del av. Han har vært forkynner i tros- og pinsebevegelsen i snart 30 år. Han har lang erfaring innen menighetsplanting og har vært både ungdomspastor og pastor tidligere. Arild har også skrevet flere bøker, hvor den siste er om den profetiske tjenesten. Arild brenner for å se Guds menighet reise seg i stråleglans, og å se Den Hellige Ånds ild og liv komme over byer og bygder i Rogaland, hvor det nå er lite kristent arbeid.Terje Strøm


Terje er en forkynner som flyter herlig i det profetiske. Han har gjennom flere år vært sterkt engasjert i spre forståelsen for og flyten i det profetiske i Kennya og i Norge. Han er utover det å flyte i det profetiske også en dyktig lærer.André Bådsvik


André er en forkynner med et sterkt vekkelsesfokus. Han lengter etter at folk skal komme ut i frihet for å leve hele liv, Kristus verdig. Han har lang erfaring fra diverse menighetsarbeid i flere menigheter.Frode Larsen


Frode er en herlig evangelist, med erfaring fra flere menigheter i både inn- og utland. Han er fortiden engasjert i misjonsarbeid i Tailand og Myanmar, hvor han blant annet underviser på en bibelskole. Han er også engasjert i  ungdomsarbeidet Gate på Gandal, hvor han ukentlig forkynner for mange ufrelste ungdommer.Barbro Christensen


Barbro er en erfaren forkynner fra blant annet Karismakirken. Hun har i mange år vært engasjert i misjon og teamvirksomhet. Hun har et brennende hjerte for den forfulgte kirke rundt om i verden.


 

Tore Øglænd


Tore er en erfaren bibellærer og forkynner. Han har blant annet en master i Old Testament History fra Trinity Bible College, USA. Han har ellers i mange år drevet både barnehjem og bibelskole i Thailand og Burma.


 

Judit Haaland


Judit er en av de lokale forkynnerne i Nytt Liv Sandnes. Hun er en sterk og bibelfundamentert lærer. Hun har tidliggere gått på Livets Ords Bibelskole i Uppsala, og har lang fartstid i Trosbevegelsen i Norge. Judit er også en del av lederskapet i Nytt Liv Sandnes.

Gladys og Rolf Aarstad


Gladys og Rolf er to av de lokale forkynnerne i Nytt Liv Sandnes, samtidig som de også har sitt eget ministry: New Life Ministries. Rolf er en herlig evangelist med sterk salvelse til å bringe mennesker til omvendelse og tro på Jesus Kristus. Gladys flyter herlig i det profetiske og har gjennom mange år fungert som bønneleder i forskjellige menigheter. De brenner begge for å få se folk bli frelst både gjennom personlig evangelisering og gjennom møtekampanjer.

Stein Johan Huttunen


Stein er en lokal forkynner fra Jørpeland, som blant annet har gått 3 år på TBBMI. Han brenner for bønn og misjon, og ønsker at folk skal få en levende Guds-relasjon. Han har vært ute i misjon i flere omganger, samtidig som han også har forkynt her hjemme.