Bibelkunnskap

Åndens liv og kraft

Tjenestepraksis

Utrustning til tjeneste

Bli utrustet til å være en del av det Gud

vil gjøre i Norge og Europa!

Gud har både talt til oss om, og gitt oss flere sterke profetiske bekreftelser på, at han vil bruke oss både i Norge og Europa for å tenne vekkelsens ild. 


Dette vil innebære at nye menigheter vil bli plantet, gamle menigheter få nytt liv og kampanjer må holdes på mange steder, ettersom Gud leder oss til å innta nye byer og bygder for Hans rike. 


Alt dette betyr at det trengs mange nye tjenestegaver, lovsangere og andre tjenester for å ta hånd om innhøstingen.


Jeg håper at du vil gjensvare på Den Hellige Ånds kall til menigheten om å reise seg i denne tiden! Og at du vil sette av et år til å bli grunnfestet og utrustet for det som ligger foran deg! 


Gud velsigne deg!

Vennlig hilsen 

Arild Teikari

Grunnlegger av Nytt Liv Nettverket

Vårt oppdrag:

Grunnfeste i Guds Ord og utruste til tjeneste

Bibel- og Tjenesteskolen er, som navnet tilsier, en bibelskole, hvor en får grundig bibelundervisning i et bredt spekter av emner. Samtidig har skolen et sterkt fokus på at du skal som elev komme ut i funksjon i det Gud har for deg.


Går du og bærer på et kall, så er dette helt klart skolen for deg. Men, selv om du ikke kjenner på et personlig kall til å bli en forkynner, så skal du fortsatt i funksjon i den troendes tjeneste. Ingen av oss er kalt til å være benkeslitere. Gud har en plass og en oppgave for oss alle.


La oss hjelpe deg å finne hva som er din funksjon og utruste deg for den, og hjelpe deg inn i det Gud har bestemt for deg.

Våre lærere

Nedenfor finner du de lokale lærerne ved Nytt Liv Bibel- og Tjenesteskole i Sandnes.

Utover disse vil vi ha flere både internasjonale og nasjonale tjenestegaver på besøk som gjestelærere.  

SAMARBEID MED BIBELSKOLEN TIL WORLD OUTREACH MISSION


I tillegg til våre egne lærere og gjestelærere, vil vi har et samarbeid med bibelskolen til

World Outreach Mission i Tønsberg, som ledes av Terje Liverød. Samarbeidet kommer til å innebære at vi utveksler undervisning mellom de to bibelskolene, samt å gjøre aktiviteter sammen.

Bibelskolen:

Hovedemner du vil bli undervist i:

Rettferdiggjørelse


Helliggjørelse


Åndens Liv


Nådegavene


Jesus Kristus


Gud Fader


Den Hellige Ånd


Treenigheten


Forsoningsverket


Blodspakten


Menigheten


Bønn


Tro

Det profetiske


Misjon og evangelisasjon


Gå derfor ut!


Guds ledelse


Ledet av Den Hellige Ånd


De siste tider


Israel


Lovsang og tilbedelse


Åndelig krigføring


Vår fiende


Sakramentene


Guds herlighet


Bøker i bibelen

Det kristne livet


Ta opp ditt kors


Den kristne friheten


Slik mannen tenker i sitt sinn


Et seirende liv


Et sant bilde av nåden


Økonomi


Å leve i tro


Helbred de syke


Den femfoldig menighet


Den herliggjorte menighet


Utfrielsens tjeneste


Bibelen Guds Ord

Alle disse emnene er overordnede emner som er igjen delt opp i mange mindre emner. Avhengig av størrelsen på emnet vil det være temaet for en eller flere dager på bibelskolen.

HVORDAN EN DAG ER PÅNYTT LIV BIBEL- OG TJENESTESKOLE


Kl. 08.00 til 09.00 Lovsang og bønn

Kl. 09.10 til 10.00 Første sesjon Bibelskolen

Kl. 10.10 til 11.00 Andre sesjon Bibelskolen

Kl. 11.00 til 11.30 Lunsj

Kl. 11.30 til 12.20 Første sesjon Tjenesteskolen

Kl. 12.30 til 13.20 Andre sesjon Tjenesteskolen

Kl. 13.20 til 13.30 Avsluttende bønn og betjening

Tjenesteskolen:

Valgfagene du kan velge:

Tjenesteskolens valgfag:


For at du skal få komme inn i alt det som Gud har for deg, fokuserer tjenesteskolen på at Gud har gjort oss alle unike. Derfor må du velge to av valgfagene pluss et tredje i reserve for å delta på tjenesteskolen. 


Du vil da delta på to valgfag i løpet av året. Det tredje ønsket gjelder dersom et av dine to valgfag ikke får nok elever til å startes. Valgfagene blir kun startet ved minimum 5 elever på hvert av fagene.

HVA KOSTER DET Å DELTA PÅNYTT LIV BIBEL- OG TJENESTESKOLE


Bibel- og tjenesteskolen starter i uke 35 og varer til uke 25, slik at den varer i 10 måneder.

Skolen følger skoleruten i Sandnes i forhold til ferier i løpet av året.


Pris for hele bibel- og tjenesteskolen er kr. 1 500,- pr. måned.

Pris for kun Bibelskolen er kr. 1 000,- pr. måned.

Pris for kun Tjenesteskolen er kr. 1 000,- pr. måned.


Skolepengene forfaller til betaling den 1. i hver undervisningsmåned (september til juni).


Påmeldingsgebyr er kr. 1 500,-

Ved påmelding binder en seg for hele året, og er da ansvarlig for skolepengene til skoleårets slutt.


Turer kommer i tillegg til skolepengene, og prisen vil variere fra tur til tur. 

Turene er valgfrie for elevene.


Finansiering av skolen

Den sittende regjeringen har valgt å ikke åpne for nye private skoler, verken under privatskoleloven eller som folkehøgskoler, noe som gjør at

Nytt Liv Bibel- og Tjenesteskole ikke får noen støtte fra staten. Den finansieres da utelukkende av skolepengene.

Det betyr også at elevene ikke har tilgang til å søke støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Skolen er derfor lagt opp til at en kan jobbe ved siden av, ved at undervisningen slutter kl. 13.30. 


Bibel- og Tjenesteskolen:

Praksis og teamturer:

Et av de viktigste formålene med Bibel- og Tjenesteskolen er at hver enkelt skal komme inn i den funksjonen som Gud har lagt ned et potensiale for. Det skjer blant annet gjennom å få solid undervisning i Guds Ord, men minst like viktig er det å få praktisere det en lærer. 


Derfor vil du få rik anledning til å praktisere innen det som du opplever Gud har for deg. Både lokalt i menigheten i Nytt Liv Sandnes, gjennom teamturer lokalt i Rogaland og Norge, men også internasjonalt gjennom ulike teamturer. 


Turene er et tilbud som vi anbefaler på det sterkeste, men de er frivillige å delta på. En kan få alternative opplegg lokalt om en ikke ønsker å dra på lange teamturer.

Påmeldingsskjema

Nytt Liv Bibel- og Tjenesteskole

Ved å sende inn skjemaet er din påmelding bindende. 

Men påmeldingen er ikke fullført før påmeldingsgebyret på kr. 1 500,- er innbetalt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fullfør påmeldingen:


Påmeldingen er kun fullført ved betaling av påmeldingsgebyret på

kr. 1 500,- til konto: 3207 42 58599