Priser:

$ 00.00

Pris pr semester:

Normal pris pr person pr semester:                                               kr 1 500,-

Pris ved påmelding før 31.12.19 for Sandnes:                              kr 1 250,-

Pris ved påmelding før 31.12.19 for Jørpeland:                            kr 1 250,-


Pris for pensjonister, uføre, enslige forsørgere og studenter:       kr 1 000,-$ 00.00

Pris pr enkeltganger:

Pris for enkeltganger uten påmelding:                                          kr 150,-

Pris for pensjonister, uføre, enslige forsørgere og studenter:      kr 100,-


Påmelding:

Ved bruk av VIPPS:

Påmelding skjer ved betaling av semesteravgiften. Betalingen gjøres til VIPPS # 546583.

Merk betalingen med ditt navn og enten "Sandnes" eller "Jørpeland".$ 00.00

$ 00.00

Ved betaling til konto:

Påmelding skjer ved betaling av semesteravgiften. Betalingen gjøres til konto: 3205 24 67429

Merk betalingen med ditt navn og enten "Sandnes" eller "Jørpeland".Ta kontakt:

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, eller ønsker hjelp med påmelding på tlf 98126111 eller på e-post: post@nyttliv.one