Nytt Liv Bibelsenter

Utrustning og ledertrening


Vi lengter etter å se alt Guds folk i funksjon, enten det er gjennom den kraftfulle troendestjeneste, som vi alle har, eller det er som en av tjenestegavene. Vi ønsker derfor å være med å hjelpe hver enkelt inn i fulden av det Gud har for dem.


Gud har alltid mer land og innta for oss alle, vi vil derfor være med og utruste deg, trene, veilede og fostre deg, og sende deg ut i seierrik strid, så du kan innta alt det herlige Gud har for deg.


Ingen av oss er kalt til å være tilskuere, men disipler som gjør de samme og større gjerningene som vår læremester og frelser Jesus Kristus gjorde. Først da blir vi sanne kristne, som går rundt som små "Kristuser", salvet med den samme Hellige Ånd som det Jesus var, og helbreder de syke, kaster ut demoner, setter fanger fri og forkynner Jesu herlige evangelium, og bygger Guds rike hvor vi enn går. 

Hvordan vi går frem:


Vi tror på disippelgjøring og at de som har en tjenestegave er først og fremst kalt til å utruste de hellige til tjenestegjerning. Vi vil derfor legge tilrette for at de forskjellige tjenestegavene i Nytt Liv Nettverket kan få mangfoldiggjøre seg selv, gjennom å disippelgjøre og trene stadig nye til tjeneste.

Undervise Guds Ord

Den rettferdige skal leve av tro, og troen kommer av forkynnelsen. Derfor vil vi frimodig forkynne Guds ord inn i de som lengter etter å komme inn i det Gud har for dem, for dette vil skape den tro som trengs for å ta skrittene som ligger foran.

Håndspåleggelse

"Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til live, den som er i deg ved at jeg la hendene mine på deg." 2. Tim. 1,6 Vi tror på at Gud har gitt oss et mektig verktøy i håndspåleggelsen og vil derfor be om at Den Hellige Ånd vil dele ut av sine gaver, sin salvelse og sin frihet, til alle som lengter etter mer fra Himmelen.

Desippelgjøring og praksis

Gjennom bruk skal en oppøve sansene til å kunne skille mellom godt og ondt, sier Guds ord. Derfor vil vi legge stor vekt på å praktisere det vi underviser. I denne praktiseringen vil tjenestegavene gå med og vise, veilede, korrigere og oppmuntre de som er i trening. Vi tror på disippelgjøring!

Hva gjør vi:

Vi vil med gjevne mellomrom samle alle predikantene og forkynnerspirer i Nytt Liv Nettverket til hva vi kaller forkynnerpoolen til inspirasjon, undervisning og fostring.


Neste samling i forkynnerpoolen blir tirsdag 12.6.18 kl 20.00 i Nytt Liv Sandnes, Sletteveien 4, 4329 Sandnes.