Det som ligger foran:

Profetisk drøm natt til 19.2.2018

fått av Arild Teikari


En vekkelsens ild over Norge


I drømmen så jeg Sør-Norge i stor høyde, slik at landskapet nærmest så ut som et kart. Jeg fikk der se hvordan Nytt Liv nettverket hadde bredt seg utover nesten hele Sør-Norge. Det var kun en liten stripe i enden av kartet som ikke var nådd. Utbredelsen så jeg i at et “garn” eller nett av lysende “gul/røde” striper, som av ild, som lå over der hvor nettverket hadde utbredt seg.


Jeg snakket med en i drømmen som var en motstander av at vi skulle utbre oss. Hvem denne var vet jeg ikke. Men han klaget på at det var umulig å stoppe oss, for vi forløste stadig nye ut i tjeneste. Så når han trodde han hadde stoppet oss et sted, poppet vi bare opp på et nytt sted med stadig nye folk. I drømmen var denne motstanderen skikkelig sur over dette.

Hello world

Berøring av Guds ild og tiltale fra Himmelen under Himmel og Hav den 16.7.2023.


100 nye menigheter i Europa


Under konferansen Himmel og Hav på Tromøya sommeren 2023, fikk Arild og Kristin Teikari en herlig og sterk berøring av Den Hellige Ånd under et av møtene til profet Jens Garnfeldt. Det i seg selv er jo herlig, men der liggende under Guds kraft, begynte Gud å tale til Arild. 


Det Gud talte om der på gulvet, fortsatte han å tale om de neste dagene. Det Gud sa var at han ville bruke Nytt Liv i Europa. Hvor han ga oss et oppdrag om å plante 100 nye menigheter i Europa. 


Dette er det lett å bli overveldet av, men Gud sa videre at dette var ikke noe Arild skulle gjøre alene selv. Nei, det skulle skje gjennom å trene mange nye til å plante nye menigheter og samtidig trene mange til å lede disse etter at de var plantet. Treningen skulle skje gjennom en bibelskole og en kirkeplanterskole. 

Profetisk ord fra Jens Garnfeldt over Arild Teikari under konferansen Et Profetisk 2024 den 20.1.2024.  


Da skjønte vi alle at VI var kalt til Makedonia


Et slikt profetisk ord kan en tenke kun er til den som får det. Men det er ikke alltid tilfellet. Om ordet er til en som leder et arbeid vil ordet like mye gjelde for dem som er en del av det arbeidet.


Slik var det for det apostoliske teamet til Paulus når Paulus så synet om den makedonske mannen. Da skriver Lukas i Apostlenes gjerninger 16,9-10.


9 Og et syn viste seg for Paulus om natten: En mann fra Makedonia sto og ba ham innstendig: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!»

10 Etter at han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forsto at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. 


Så ta til deg de ordene som kommer fra Den Hellige Ånd, og bli med å springe med dem. For Gud vil gjøre herlige ting gjennom deg!

En mektig profetisk tiltale fra profetene Emma Stark og Simon Braker i København den 3.2.2024


Vekkelsen er i din hand


Under den profetiske konferansen i KBC Church i København i begynnelsen av februar 2024 talte profeten Emma Stark, som leder Glascow Prophetic Center, under et av møtene. Under talen tok hun Arild Teikari fram, hvorpå hun og profeten Simon Braker kom med en meget sterk profeti. 


Denne profetien er også for hele Nytt Liv, ikke bare til Arild Teikari. Den vil også du komme inn under om du blir en del av bibelskolen og arbeidet til Nytt Liv.