Nytt Liv Egersund

En menighet bestående av flere husmenigheter


Menigheten Nytt Liv Egersund er ikke en helt vanlig menighet, i og med at vi er et nettverk av flere husmenigheter. Det betyr at når du skal på Gudstjeneste hos oss, vil det normalt skje i et hjem, sammen med kun en del av den store menigheten. Samtidig samler andre fra menigheten seg i andre hjem og har Gudstjeneste der.


Samtidig som vi er flere husmenigheter er vi også en menighet. Vi har et fells lederskap, felles tjenestegaver (forkynnere), felles visjon og DNA, felles misjon, felles utadrettede satsinger, felles leder- og forkynnertrening og felles bønn. I tillegg til alt dette har vi også et felles festmøte en til to ganger i halvåret sammen med hele Nytt Liv Nettverket, der vi alle kommer sammen og priser Gud og feirer Gudstjeneste.   

Menighetens felles satsingsområder våren 2017


Ut over at vi har møter i huskirkene, har vi forskjellige ting som menigheten i stort har som satsingsområder:

Gateevangelisering med bønn for syke


Vi har blitt veldig inspirert av å være med på Kick off arrangert av The Last Reformation i Danmark. Vi vil derfor være med å spre ilden, og komme oss ut på gatene og be for syke i Jesu navn, og forkynne evangeliet. 

Husmøter på Sirevåg


Vi vil ha møter i vårt hjem på Sirevåg ca en gang i måneden. Vi vil søke Guds nærvær, be gjennom det som ligger på Herrens hjerte for Egersund, forkynne Guds ord, og betjene hverandre i Den Hellige Ånds kraft.

Felles festmøter for hele menigheten


I løpet av høsten 2020 har vi med å startet opp med offentlige møter. Vi samles da i den gamle frikirken i Egersund. Johan Feyers gate 13, 4370 Egersund.


Vi kommer til å ha slike offentlige møter en søndag i måneden.

Pastorpar Nytt Liv Egersund


Anders og Oddny Sørensen

tlf 926 84 166