Vi har lagt opp til at kveldsbibelskolen skal gå over fire semester, for å kunne gi en større bredde og dybde i undervisningen . En kan fritt melde seg på hvilket semester som helst uten å ha gått de andre semesterne før. Det er kun ett semester som blir undervist hvert semester, slik at en må gå på det enkelte semester når det blir undervist. Semester 1 blir undervist våren 2019, semester 2 blir undervist høsten 2019, semester 3 blir undervist våren 2020 og semester 4 blir undervist høsten 2020. Deretter starter vi igjen med semester 1 våren 2021, og følger på med de andre semesterne i tur og orden.


Bibelskoleår 1

Semester 1:


Rettferdiggjørelse


Din posisjon i Kristus

Hellig og feilfri for GudHelliggjørelse


Din vandring i Kristus

HellighetslengselÅndens liv


Dåpen i Den Hellige Ånd

Nådegavene - hva er de

Nådegavene - hvordan fungere

Den Hellige Ånds salvelseTro


Tro som flytter fjell

Alltid voksende troForsoningsverket


Frelse

Helbredelse

UtfrielseMenigheten


Et legeme, mange lemmer

Tjenestegavene

En bolig for Gud i Ånden

En ny standard

Semester 2:


Bønn


Be for å få

Samfunn med Den Hellige ÅndDet profetiske


Personlig profeti

Profetisk modningMisjon og evangelisasjon


Gå derfor ut!

Kraft-evangliseringDe siste tider


Opprykkelsen og Jesu andre komme

To paralelle strømmerIsrael


Guds eiendomsfolk

Guds plan med IsraelLovsang og tilbedelse


Lovsangens funksjon

Tilbe i ånd og sannhetÅndelig krigføring


Den troendes autoritet i Kristus

Våre våpen i den åndelige striden


Bibelskoleår 2

Semester 3:


Rettferdiggjørelse


Se, alt er blitt nytt

Himmelsk jussKallet


Vi er alle kalt

Ditt personlige kallTjenestegavene


Apostelen

Profeten

Evangelisten

Hyrden

LærerenSakramentene


Dåpen

NattverdenGuds herlighet


Guds nærvær

Hva bringer Guds herlighetDet kristne livet


Bergprekenen

En tro uten gjerninger er dødDen kristne friheten


Ingen fordømmelse i Kristus

Har lov til alt, men ikke alt gagner

Semester 4:


Din tjeneste


Hvilke tjenester finnes?

Veien inn i din tjenesteBønn


Vær en forbeder

Å føde fram Guds vilje i bønn

Profetisk bønnØkonomi


Abrahams velsignelse

Tiende og hellige gaverÅ leve i tro


Den rettferdige skal leve av tro

Når og hvordan leve i troDen herliggjorte menighet


En vel skikket brud

Den kommende vekkelsenVår fiende


Demoner og åndsmakterTa opp ditt kors


Dø fra deg selv

Ve deg om alle taler vel om deg