Nytt Liv Sandnes

Fra husmenighet til forsamlingsmenighet


Menigheten Nytt Liv Sandnes har vokst og samtidig har Gud åpnet en herlig dør for oss som menighet, gjennom at vi har fått leie tid på bygget til Sandnes Baptistmenighet.


Vi opplever at vi har fått et oppdrag i å være en eksempel menighet for det nye som Gud er i ferd med å gjøre. Vi tror at Gud er i ferd med å reise opp en ny standard i sin menighet. Vi vil derfor søke han med all vår kraft, for å få del i det som han her for oss i Sandnes og for denne regionen.


Vi gir derfor stor plass til lovsangen og tilbedelsen, til forkynnelsen av alt Guds trors ord, og vi vil la Den Hellige Ånd få lede oss og betjene oss med sin kraft.

Helt i startfasen


Vi startet arbeidet med å plante Nytt Liv Sandnes med vårt første husmøte i januar 2017. Dermed er det mye av det som vi taler ut i tro at vi har, som vi enda ikke har i det synlige. Men vi nevner det som ikke er til, som om det var til, og så har vi tro til Gud at han er den som bygger sin menighet. Vi opplever at Gud har lagt ned denne drømmen og visjonen i oss, og det er vårt mandat. Hans ord om å bygge, er det som vi går på, og så stoler vi på Herren at han har gått foran oss og gjort alt klart for oss.

Menighetens felles satsingsområder våren 2018


Vi opplevde ved årets start at det var noen ting Gud la på oss innfor det nye året: Disse var å få et offentlig bygg til møtene våre, og å bygge et strekt lederskap. Vi er glade for å kunne si at vi er godt i gang med begge deler.

Felles bønnemøte for hele menigheten

hver tirsdag kl 19.00Bønn er selve motoren i Guds menighet, og vi vil kollektivt komme sammen og be igjennom alt det som Gud har på sitt hjerte for Sandnes og regionen.

Gudstjenester i vårt nye lokale

hver søndsag kl 17.00Bli med oss å feire Gudstjeneste i Sandnes Baptistkirke. Adresse: Sletteveien 4, 4396 Sandnes

Vi har bønn før møtet kl 16.30.

Felles festmøter for hele Nytt Liv Nettverket

en søndag i måneden.I løpet av våren 2018 starter vi opp med felles festmøter for hele Nytt Liv Nettverket. Festmøtene blir en gang i måneden og denne våren vil bli sammen med Nytt Liv Jørpeland og Nytt Liv Bryne. Nærmere opplysninger kommer senere.