Nytt Liv Nettverket

Stå opp, bli lys!

Reis deg i stråleglans! For nå kommer ditt lys, Herrens herlighet går opp over deg.

Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram, hans herlighet åpenbares over deg. (Jes. 60,1-2)

Vår visjon

Nytt Liv Kirkene skal være boliger i Ånden, der Gud dveler med sitt hellige nærvær, sin kraft, sin herlighet og nåde. Der hver enkelt opplever at Guds liv flyter inn, til alle områder av ens liv.

Ved Ordet og Ånden skal mennesker gjenopprettes, disippelgjøres og settes i stand til å leve i den seieren Jesus Kristus har gitt oss.

Menighetene skal være senter for vekkelse, evangelisering og misjon, gjennom istandsettelse, utrusting og utsendelse.

Og fra den dype fjorden skal det gå ut profetiske ord til reformasjon og fornyelse, vekkelse og gjenopprettelse. Det skal bre seg ut som vann fra en kilde.


Vårt DNA

Kjærlighet til Jesus Kristus

Alt vi gjør, gjør vi utfra en kjærlighetsrelasjon til Jesus, Guds levende Sønn. Han som ga seg selv for oss, slik at vi kunne bli frelst, fortjener all vår kjærlighet, hengivenhet og tilbedelse!

Frihet i Den Hellige Ånd

Vi vil la Den Hellige Ånd få gjøre alt det Han har på sitt hjerte for oss. Vi vil være åpne for Hans nådegaver, og la Hans salvelse strømme mest mulig uhindret gjennom oss. Der Den Hellige Ånd er, der er det frihet, og vi vil ha den friheten.

Forkynne alt Guds tros Ord

Vi vil forkynne alt Guds råd. Ordets forkynnelse vil derfor være sentralt i menighetens liv. Troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen av Kristi ord.

Vi lengter etter å se en gjenopprettet offensiv tro på Guds ord i Norge.

Lengsel etter Guds nærvær

Vi lengter etter Guds herlighet og Hans gode nærvær, derfor vil vi bruke mye tid i lovsang og tilbedelse. Gud er fullkomment hellig, og verdig all vår kjærlighet, tilbedelse og lovsang, derfor vil vi være en lovsyngende menighet.

Hele menigheten i funksjon

Vi lengter etter å se at hele menigheter med alle dens medlemmer reiser seg i Guds kraft og herlighet, og blir det som Gud har bestemt dem å være. I Guds rike er vi alle kalt til å forkynne evangeliet, legge hendene på syke, kaste ut demoner, og proklamere frihet for fanger. Vi må alle reise oss, og bli lys.

Bygge et nettverk av menigheter

Vi opplever å ha fått et mandat av Gud til å etablere og bygge opp et nettverk av menigheter og husmenigheter. Vi tror på å være med på å forløse flere inn i tjeneste, derfor vil vi være offensive og utadrettet.  Vi kommer derfor til å sende ut team for å stadig plante nye menigheter.

Operere i Guds kraft

Guds rike består ikke bare av ord, men av kraft. Den Hellige Ånd kom for å gi oss kraft til å være vitner på pinsedagen. Denne kraften vil vi frimodig ta i bruk ved å helbrede de syke og sette de fangne i frihet, i Jesu mektige navn. Dette vil vi gjøre både i våre møter og ute på gater og streder i våre byer og bygder.

Tale profetisk sannhet

Vi som Guds folk er kalt til å være et profetisk folk. Vi opplever å ha fått et kall til å være en profetisk menighet, som taler ut profetiske ord til reformasjon og fornyelse. Vi vil være en profetisk ressurs for alt Guds folk, ved å fostre fram profetiske tjenester og en modenhet i det profetiske.

En Ny Standard

Dette er den nyeste boken til Arild Teikari. Den er et profetisk budskap, som Den Hellige Ånd ga Arild i 2005. Da sto den første delen av budskapet for døren, og vi har sett dette utspille seg i Norge de siste 10 årene. Høsten 2016 la Den Hellige Ånd det tungt på Arild å skrive boken om det profetiske budskapet, for tiden for andre del av budskapet var kommet.

 

Den Hellige Ånd vil reise opp en ny standard, som motsvar på fiendens flod av angrep. Gud fører oss igjen over på offensiven som sin armé i Norge.

Les budskapet, og bli en del av det som Gud vil gjøre iblant oss.

Arild Teikari er hovedpastor og grunnlegger av Nytt Liv Nettverket. Han har vært engasjert i flere menighetsplantinger og vært forkynner i 25 år innen pinsebevegelen og trosbevegelen. En ny standard er den tredje boken Arild skriver.

Lengter du etter mer av Guds nærvær, etter å oppleve friheten i Den Hellige Ånd og kraften i Jesu evangelium?

Kom og se hva Gud har for oss!

Ønsker du å være med å så noe av dine økonomiske midler inn i Nytt Liv Nettverket, er vi så takknemlige for all hjelp i vårt arbeid.


Du kan gi ditt offer på konto: 3201 18 81253

Gud velsigne deg!

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Nytt Liv Kirken

Tlf: +47 981 26 111

Epost: post@nyttliv.one