Nytt Liv Suldal

Nytt Liv Suldal er det siste tilskuddet til Nytt Liv Nettverket. Menigheten har eksistert i seks år og ble grunnlagt av Irma og Alwin Weerstand-de Wildt, som også er menighetens pastorpar.

I løpet av våren og sommeren 2018 har Irma og Alwin og menigheten gått i en prosess som har ledet frem til at de i august 2018 valgte å ta menigheten inn i Nytt Liv Nettverket. Dette opplever vi som både veldig godt og rett.


Link til Nytt Liv Suldals nettside

Pastorpar:


Irma og Alwin Weerstand-de Wildt er opprinnelig fra Nederland men opplevde at Gud kalte dem og la til rette for at de skulle flytte til Sand i Suldal kommune. Etter en tid i bygda kjente de seg ledet til å plante menigheten Nytt Liv Suldal. Irma og Alvin fukuserer på trosfylt forkynnelse og frihet for Den Hellige Ånd i sin tjeneste.

Menighetens arbeid

Søndags møter


Annenhver søndag har menigheten møte i Sannitetshuset på Sand. Møtene starter kl 14.00


Se menighetens nettside for hvilke datoer som det er møte.


www.nyttlivsuldal.no


Disippelskole


En lørdag i måneden arrangerer Nytt Liv Suldal disippelskole.

Skolen starter kl 17.00.


Datoer for disippelskolen:


lørdag 22. september

lørdag  20. oktober

lørdag 24. november

lørdag 15. desember


Mer informasjon finner dere på:


www.nyttlivsuldal.no


Ta gjerne kontakt:


tlf. 90796882 eller post@nyttlivsuldal.no

Åpen kafe


Annenhver lørdag arrangerer menigheten åpen kafe i Sannitetshuset.

Kafeen er åpnen mellon kl 12.00 og kl 15.00.


Datoer for når det er åpen kafe, se menighetens nettside:


www.nyttlivsuldal.no